یون کامیون داران را متقلب می کند

سئول، 4 دسامبر (یونهاپ) -- رئیس جمهور گفت که یون سوک یول یک اقدام در سطح وزیر است که با کامیون داران اتحادیه در تماس است.

یون ادعا می کند که کامیون داران با اقدامات مجدد آنها مخالفت کرده اند.
به اعمال.

در روز یازدهم ثابت است، کامیون داران با چه نامی دستمزد را مطالبه کردند.
این امر باعث اختلال در حمل و نقل گچ و و شروع یک بخش شده است.

به گفته این مقام مسئول، روز یکشنبه به شروع و پایان اعضای شورای محله، وزیر، و به طور متناسب به عنوان مثال رئیس کمک می کند.

/p>

khj@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط (LEAD) کامیون داران گاه به گاه بازگشت به محل کار با تاخیر حرکت می کنند (دوم دوم) دولت شاهد صدور رانندگان بازگشت به کار نیست (دومین LD) رابطه معکوس بیز کامیون داران را ترغیب می کند که اعتصاب کنند، صحبت ها را ثابت کنند (2nd LD) می افتد مناسب برای 30 ماه اکتبر

پیشنهاد سایت
کاربران