(سرب) هلیکوپتر سقوط یانگ یانگ، تلفات

(ATTN: به روز رسانی جزئیات)

یانگ یانگ، کره، 27 نوامبر (یونهاپ) -- به گفته مقامات، یک هلیکوپتر روز یکشنبه یک بودایی را در بخش شرقی یانگ یانگ سقوط کرد.
تلفات قابل تایید نیست.

آهن تمام مدت ساعت 10:50 صبح سقوط کرد و صحنه بود.

هلی کوپترهای رسمی و بازماندگان نجات یافتند.

hague@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
کاربران