چهارشنبه

سئول، 7 سپتامبر (یونهاپ) -- 12 شهر کره در ساعت 9:00 صبح چهارشنبه است.

روند دما (C) احتمال

بالا /کم (%)

سئول 28/17 0

اینچئون 26/19 0

سوون 28/17 0

Cheongju 28/18 0

Daejeon 28/17 0

Chuncheon 28/15 0
p>

Gangneung 29/19 0

Jeonju 28/18 0

Gwangju 29/18 0

Jeju 28/21 0

Daegu 29/17 0

بوسان 29/19 0

(پایان)

پیشنهاد سایت
کاربران