جمعه ها

سئول، 6 ژانویه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

درجه حرارت (C) سلامتی احتمال

بالا /کم (%)

سئول 06/-3 80

اینچئون 05/-2 80

سوون 05/ -5 80

Cheongju 07/-4 60

Daejeon 08/-4 60

Chuncheon 03/-9 70

Gangneung 10/00 60

Jeonju 09/-2 60

Gwangju 10/-1 60

Jeju 12/06 60

Daegu 09/-3 60

Busan 10/01 60

(پایان)

پیشنهاد سایت
کاربران